Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Jedna z nejjednodušších definic popisuje rodinu jako malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny manželskými, příbuzenskými nebo jinými odbornými vztahy a zvláště společným způsobem života.

 
Funkce rodiny:

Seskupení muže, ženy a jejich dětí se označuje jako nukleární rodiny a ta je všude na světě považována za základní jednotku solidarity a vzájemné zodpovědnosti. Ve většině kultur je rovněž uznávaná jako legální legitimní sociální jednotky plodící potomky a mající zodpovědnost za jejich výchovu.

Rodina je nesmírně důležité společenství, těsně spjaté nejrůznějšími vztahy uvnitř i navenek. Vůči okolnímu světu se podle momentální potřeby otevírá či uzavírá, čímž se stává jakým si malým samostatným světem, jehož hlavním posláním je poskytovat svým členům péči a ochranu.

 

Co rodiny opravdu potřebují?

Uznání skutečnosti, že je nejpřirozenějším prostředím, v němž vzniká a v němž se také naplňuje úcta k člověku a kde si člověk osvojuje základní etické normy a vzorce chování.
Uznání, že je místem stability založeným na vzájemné solidaritě a odpovědnosti.

Potřebuje podporu svobody volby pro individuální řešení životních situací a co nejširší nabídku konkrétních opatření.


Jak vypadá realita:

  • stabilita rodiny je silně otřesena, což dokazuje i více než 50% rozvodovost
  • rodiny s dětmi jsou více zatíženy daněmi a odvody do sociálního pojštění, protože se nezohledňují investice rodin do péče, výchovy a vzdělávání
  • rodiny s dětmi dosahují pouze 60,3% čistých peněžních příjmů rodin bez dětí (i když byl tento poměr v roce 2008 nejnižší za posledních 15 let)
  • příjem rodiny klesá s narůstajícím počtem dětí
  • do výpočtu hrubého domácího produktu (HDP) se nazpočítává práce vykonávaná pro rodinu, ačkoli by její hodnota tvořila přibližně 55% výše HDP 
  • současný  důchodový systém nezohledňuje investice rodičů do výchovy dětí, a tak zvýhodňuje bezdětné
  • reklamou podpodrované zadlužování rodin je srovnatelné s firemními úvěry a ohrožuje zejména sociálně slabé rodiny

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 21.09.2015 14:23:47