Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Cíle aktivit MC Větrník:

1. Nabízet rodičům na rodičovské dovolené, jejich dětem i celým rodinám, pevné zázemí mateřského centra, kde se spolu mohou pravidelně setkávat, bavit, vzdělávat, nalézat cennérady a předávat si důležité informace vedoucí ke zvyšování rodinných kompetencí.

2. Zajištění celotýdenního provozu MC s rozšířenou nabídkou vzdělávacích i volnočasových programů pro celé rodiny.

3. Usnadnění přechodu a adaptace do kolektivu mateřských škol a dalších zařízení – rozvoj a upevnění psychosociálních dovedností od nejútlejšího věku.

4. Vedení klientů k pozitivnímu rodičovství prostřednictvím speciálních vzdělávacích a interaktivních programů. Důkladnou osvětou chceme přispívat ke správnému chápání významu rodičovských a rodinných kompetencí a motivovat rodiče k jejich přirozenému posilování. Tím dochází k aktivní podpoře stability rodiny a společnosti vůbec.

5. Systematicky vedenými preventivními programy a úzkou spoluprácí s dalšími organizacemi zabývajícími se sociálními službami pomůžeme předcházet negativním sociálním, rodinným či zdravotním situacím a jiným nebezpečným jevům ohrožujícím rodiny s dětmi v naší lokalitě.

6. Odbornou, interaktivní cestou vést rodiče dětí již od batolecího věku k správným sociálním návykům a zdravému životnímu stylu. Jednoduše dostupnou cestou (setkávání, profesionálně vedený web) poskytovat dostatečné množství aktuálních informací vedoucí k tomuto cíli.

7. Rozšíření klientely Mateřského centra Větrník především o málo motivované a sociálně slabé rodiny, těhotné ženy a rodinu plánující páry a také seniory, prostřednictvím výrazného obohacení programové náplně zaměřené na tyto skupiny a masívní propagací aktivit MC.

8. Rozšíření záběru působení Mateřského centra Větrník z lokality Rumburk na širší okolí. Toho chceme dosáhnout rozvojem vzájemné spolupráce s dalšími oblastními organizacemi, sociálními, kulturními a sportovními, například pořádáním společných jednorázových i opakovaných aktivit.

9. Zvýšení veřejného, obecného povědomí o působení mateřského centra, jeho snahách, cílech i dosažených hodnotách a úspěších.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 21.09.2015 14:23:47