Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Poslání Sítě MC
 

Síť mateřských center je občanské sdružení, které sdružuje členy (jednotlivá mateřská centra) za účelem:

 • koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací
   
 • posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti
   
 • podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen

Hlavní úkoly Sítě MC

 • koordinace mateřských center v České republice
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících MC
 • konzultace a poradenství pro již fungující centra
 • rozšiřování povědomí veřejnosti o MC
 • spolupráce se státními i nestátními organizacemi
 • spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí
 • spolupráce s médii
 • reprezentace MC navenek v ČR i zahraničí
 • dokumentace společných akcí a vedení archivu o činnosti jednotlivých MC
 • pořádání seminářů, konferencí, kongresů s tématikou MC
 • pořádání celorepublikových akcí
 • podíl na práci Huairou komise OSN
 • podíl na práci GROOTS fundraising

 

facebook:

       https://www.facebook.com/sit.materskych.center?fref=ts             

 
TOPlist
aktualizováno: 21.09.2015 14:23:47