Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Výroční zpráva 2011

O NÁS

Občanské sdružení Mateřské centrum Větrník zahájilo svou činnost v roce 2006 na základě dobrovolnické aktivity několika maminek na rodičovské dovolené, kterým akutně scházelo místo pro vzájemné sdílení radostí i starostí plynoucí z čerstvého rodičovství. MC Větrník působí ve městě Rumburku. Patří mezi neziskové organizace, jeho tvář se postupně vytváří a proměňuje, povědomí, aktivita i členská základna neustále vzrůstá. V roce 2008 jsme se stali členy společenství Sítě mateřských center. Jsme otevření všem sociálním vrstvám i národnostním menšinám.
 

POSLÁNÍ MATEŘSKÉHO CENTRA VĚTRNÍK

Hlavním cílem MC Větrník je vytvořit prostor, kde se mohou setkávat rodiče s malými dětmi. Pomáháme jim tak vyjít z izolace, kterou prochází většina rodičů na mateřské dovolené, protože zde mohou získávat nové přátele a díky aktivně organizovanému programu pak společně prožívat podnětné chvíle obohacující všední dny. Daří se nám to především prostřednictvím různých projektů, které neustále zpracováváme a průběžně realizujeme.

Soustředíme se nejen na maminky na rodičovské dovolené s jejich maličkými dětmi, ale i na rodiče s dětmi předškolního věku. V našem centru mají možnost společně se účastnit různých programů i se aktivně podílet na jejich realizaci. Mnohdy se přijdou pouze odreagovat, pobavit a zasmát… Těm nejmenším MC vytváří dokonalé prostředí pro kontakt s ostatními vrstevníky, díky kterému se přirozeně učí vzájemné komunikaci a novým dovednostem.  Úspěšně se nám tak daří usnadňovat přechod malých dětí z rodinného prostředí do mateřské školy. Zaměřujeme se však také na odpolední a víkendové akce pro celé rodiny, které jsou u našich klientů obzvláště oblíbené.
 

ČINNOST V ROCE 2011 

Mateřské centrum Větrník sídlí v prostorách o. s. JV Judo klubu Rumburk, kde máme vybudované své zázemí. K dispozici jsou velká a malá tělocvična - příhodně vybavené pro děti. K výtvarným činnostem a tématickým dílnám pak využíváme pracovnu, dále také přilehlou kuchyňku. Každoročně rozšiřujeme naší výbavu o další a další potřebné pomůcky a hračky – nebylo tomu jinak ani v roce 2011.
 

PROFESIONALIZACE MC

Z původních pěti, deseti rumburských maminek navštěvuje v současnosti naše centrum pravidelně více než 30 rodičů se svými dětmi. Na větších, společných akcích se sejde i stovka lidí. Tomuto trendu musí samozřejmě odpovídat i nabídka našich služeb. Zvýšil se požadavek na prostor, vybavení a samotnou náplň činnosti centra. Dobrovolnická aktivita nestačila pokrývat poptávku, a proto jsme se pokusily vydat cestou profesionalizace.

Díky úspěšné žádosti o dotaci na projekt Profesionalizace MC na MPSV jsme mohly v roce 2011 zaměstnat jednu z maminek na pracovní poměr a pokračovat tak v každodenní činnosti MC započaté v průběhu roku 2010. Díky nižší dotaci byl sice na počátku roku provoz omezen, ale do konce roku se nám nakonec podařilo zrealizovat většinu plánovaných aktivit, akcí, přednášek a seminářů. Větrník byl rodičům přístupný i během letních prázdnin, takže rodiče měli mimo jiné možnost účastnit se také oblíbených odpoledních akcí a prázdninových, celorodinných výletů.

V rámci projektu Pokračování profesionalizace MC podpořeného dotací od MPSV se nám v průběhu roku 2011 podařilo zásadně rozšířit nabídku našich činností a to jak v dopoledních, tak v odpoledních, volnočasových aktivitách. Rodiče s dětmi měli díky tomu možnost zúčastňovat se pravidelných kurzů (masáž kojenců, jóga pro děti), vzdělávacích programů (setkávání maminek s dětmi do 1 roku, logopedie pro maminky s dětmi), psychosociálních (cvičení s miminky od 1 do 2 let, hrátky s batolátky 2-6 let), kulturních (divadelní představení Sváťova dividla, pravidelné společné návštěvy městské knihovny) a sportovních aktivit (kondiční cvičení pro maminky s doprovodným hlídáním jejich dětí v herně, pravidelné cvičení pro předškolní děti a jejich rodiče v tělocvičně ZŠ U Nemocnice, společné sobotní plavání). S velikým ohlasem se setkaly pravidelné tématické dílny pro celou rodinu, při kterých měli rodiče s dětmi možnosti vyrobit si zajímavé předměty či dekorace vztahující se ke konkrétnímu ročnímu období nebo lidové tradici.

Maminky také s oblibou navštěvovaly tradiční besedy – Večery pro maminky – které jsou pořádány za účelem diskuse o rodičovství, aktuálních tématech a návrzích pro další aktivity a činnost MC. Větší angažovanost rodičů na aktivitách MC je totiž dalším z velikých cílů našeho snažení. Vybízíme je proto, aby se aktivně zapojovali a vyjadřovali vlastní návrhy pro společné činnosti. Ptáme se a nasloucháme jejich názorům, jsme otevřeni věcným připomínkám a podnětům, na něž se poté snažíme co nejpružněji reagovat. K lepší informovanosti a komunikaci nám vydatně pomáhá provozování webových stránek MC, které pravidelně aktualizujeme, a jež aktivně využívá drtivá většina našich klientů. Také vydávání pravidelných článků v obecním periodiku Rumburské noviny, kde aktuálně podáváme zprávy o naší činnosti doplněné pozvánkami na chystané akce, se nám velice osvědčují.

Maminkám na rodičovské dovolené úspěšně pomáháme překonávat sociální izolaci a nabízíme například i poradenství v oblasti mateřství a rodičovství. Prostřednictvím spolupráce se společností Hero jsme se angažovali v projektu Ambasadorky, díky němuž jsme mohly maminkám nabízet aktuální informace na téma zdraví dětí a představovat novinky v dětské výživě. Maminky si tyto prezentace velice oblíbily již v loňském roce, a proto jsme uvítaly možnost navázat. Uspořádaly jsme také několik odborných přednášek s diskuzí (Menstruační kalíšek, Vývoj dětského mozku a jeho stimulace, Znakování batolat, Prevence řečových poruch a náprava řeči u předškolních dětí, Látkové pleny..)


NÁVŠTĚVNOST V MC

V roce 2011 se nám bezpochyby podařilo udržet stálou klientelu centra. Navýšit počet nových uživatelů se ale oproti předpokladu uvedenému v projektu na MPSV úplně nepovedlo. Bylo to způsobeno především časovým posunem realizace projektu a komplikovaným začátkem i závěrem roku 2011. Oblibu mateřského centra se i přes to podařilo výrazně zvýšit, a to díky zásadnímu rozšíření nabídky činností a společných aktivit. Přibylo rodičů, kteří se svými dětmi navštěvují pravidelný týdenní program. Vzrostl také počet odpoledních a víkendových celorodinných akcí, kterých se účastní s velikou oblibou kromě nových klientů také bývalí uživatelé centra s již odrostlejšími dětmi. Tato setkávání jsou pak samým vrcholem našeho snažení a účast mnohdy až stovky rodičů s dětmi je toho nejen jasným důkazem, ale pro nás především úžasným zadostiučiněním.


DENNÍ PROVOZ MC

Denní program se pružně přizpůsobuje skladbě a požadavkům klientely.

08:30 – 09:00             scházení – volná herna

09:00 – 09:30             výtvarná nebo hudební dílna

09:30 – 10:00             svačinka

10:00 – 10:30             hudební chvilka

10:30 – 12:00             volná herna

 

TÝDENNÍ ROZVRH ČINNOSTÍ MC

Pondělí:          Volná herna – přivítání klientů MC

Cvičení maminky + děti ( děti do 1 roku )                                                  

Cvičení s padákem    

Výtvarná dílna

Hudební chvilka

Volná herna

Rozloučení s klienty

 

Úterý              Volná herna – přivítání klientů MC

Cvičení maminky + děti (děti 1-2 roky)                                                      

Cvičení s padákem + znakování s batolaty  

Výtvarná dílna

Hudební chvilka

Volná herna

Rozloučení s klienty

Přednáška s diskuzí – každé druhé úterý v měsíci

 

Středa            Volná herna – přivítání klientů MC

Cvičení maminky + děti (děti starší dvou let )                                            

Cvičení s padákem + cvičení na Power balonéch

Výtvarná dílna

Hudební chvilka

Volná herna

Rozloučení s klienty

HERO - 1x měsíčně ve středu

Knihovna – společná návštěva – každou první středu

Kreativní dílna pro rodiče a děti - každou třetí středu odpoledne

 

Čtvrtek          Volná herna – přivítání klientů MC

Cvičení maminky + děti ( děti různé věkové kategorie)

Znakování batolat                             

Výtvarná dílna

Hudební chvilka

Volná herna

Rozloučení s klienty

Večery pro ženy  - každý první čtvrtek v měsíci

 

Pátek              Bazén – 10:45 – 11:45 – v malém bazénu společně (místo kondičního cvičení)

Tělocvična ZŠ - cvičení pro předškolní děti a rodiče

 

 

Sobota                        Bazén 09:00 – 10:00 – neorganizovaně

 

MĚSÍČNÍ AKCE roku 2011

Leden

Bobovačka na kopci

Přednáška Menstruační kalíšek

Únor

Výtvarná dílna – příprava na maškarní, výroba vlastních masek

Bazárek v centru – dětské oblečení, hračky

Přednáška kojení

Březen

Masopustní maškaráda

Návštěva knihovny

Přednáška Alergie u dětí

Duben

Stopovaná v lese u RBK

Velikonoční dílna – jarní dekorace

Po stopách Velikonočního zajíčka

Přednáška Mléčné výrobky u dětí

Květen

Den matek – bowling na Koupališti

Přednáška s diskuzí - Očkování

Přednáška s diskusí – Vývoj dětského mozku a stimulace

Červen

Den dětí

Přednáška s diskuzí - Homeopatie

Přednáška celiaklie u dětí

Červenec

Výlet do Krásné Lípy na venkovní park

Večerní návštěva centra

Sobotní hra s tatínky

(vše individuální plán dle možností maminek a Judo clubu)

Srpen

Výlet do ZOO

Dětský koutek Liberec

Návštěva Farmy v Krásné Lípě

Září

Přednáška s diskuzí - Výchovné styly v rodině

Návštěva psího útulku

Poslední opékání buřtů

Říjen

Vývoj dětí od prenatálního věku

Drakiáda

Sbírání listí

Bazárek v centru – dětské oblečení, hračky

Listopad

Pokračování bazárku v centru – dětské oblečení, hračky

Duchařský rej

Divadelní představení

Přednáška s diskuzí – Kosmetika pro ženy

Prosinec

Mikulášská nadílka

Pečení (zdobení) perníčků a jiného cukroví pro maminky

Vánoční besídka

Pochod Světlušek

 

PRAVIDELNÁ SPOLUPRÁCE

Stejně jako v předchozích letech, i v tomto roce jsme pokračovaly v úspěšné spolupráci s vedením města Rumburk. Podpořilo nás zejména účelovou dotací ve výši 20.000,- Kč, které jsme využily k úhradě provozních nákladů, ale pomáhalo nám i při řešení některých dalších otázek. Vnímáme, že se postoj města k našemu centru stále zvýrazňuje. Důkazem toho může být i podzimní návštěva premiéra Nečase a starosty města Rumburku Ing. Sykáčka, kteří spolu s vládní zmocněnkyní pro lidská práva, paní Monikou Šimůnkovou, zavítali do našeho centra a vyjádřili nám otevřeně svůj obdiv i podporu.

Dalším výrazným podpůrcem naší činnosti je Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., jejíž vedení nám vychází vstříc již několikátým rokem. Kromě dobré spolupráce mezi MC a gynekologicko-porodnickým a dětským oddělením LN a P, a.s., která probíhá formou oboustranné propagace a odbornou osvětou našich „společných maminek“, nám v letošním roce podpořila v kofinancování projektu částkou v hodnotě  26.000 Kč.

Náš dík patří i letité spolupráci se základní školou U Nemocnice, která nám jednou týdně bezplatně propůjčuje svou plně vybavenou tělocvičnu, a my můžeme díky tomu provozovat oblíbené cvičení pro předškolní děti našich klientů.

Pravidelné sobotní plavání zase můžeme realizovat díky vstřícnému a laskavému přístupu příspěvkové organizace SRAS. Každou sobotu tak trávíme v plaveckém bazénu společnou hodinu s rodiči a jejich dětmi - rovněž zdarma.

Všem těmto společnostem patří za jejich vstřícnost a ochotu náš obrovský dík a pevně věříme, že naše spolupráce bude pokračovat v podobném duchu i v příštích letech.

 

VALNÁ HROMADA 2011

Valná hromada občanského sdružení Mateřské centrum Větrník proběhla v prostorách Judo klubu Rumburk dne 16. 06. 2011 za přítomnosti všech aktivních členek organizace: předseda – Mgr. Jitka Krimlaková, místopředseda - Ivona Kubová, členové: Ing. Martina Macháčková, Andrea Semerádová a Jaroslava Michelová, která provedla zápis z konání VH.

Předsedkyně VH Mgr. Krimlaková zhodnotila činnost MC v uplynulém roce prostřednictvím Výroční zprávy 2010, kterou také VH ke konci svého programu jednohlasně schválila. Dále byly projednány úspěšně získané dotace pro rok 2011, na jejichž základě byl schválen návrh Plánu hospodaření MC v roce 2011. Byly též podány a schváleny návrhy Programu měsíčních akcí v roce 2011, Prázdninový provoz mateřského centra v roce 2011 a návrh na změnu v provozování a podobě Webových stránek MC Větrník. Současně byl na základě potvrzení paní Gabriely Doušové (redaktorky RN) schválen harmonogram spolupráce a propagace činnosti MC v městském periodiku Rumburské noviny. VH byla paní Jaroslavou Michelovou informována o jejím těhotenství a nutnosti tuto situaci výhledově řešit.


HOSPODAŘENÍ MC V ROCE 2011

Náklady

MPSV…………………………………                                     136.078,-        Kč

Obec Rumburk…………………….                                          20.000,-        Kč

Sponzorské dary……………………………..                           29.000,-        Kč

Příjmy od uživatelů…………………….                                     8.098,-         Kč

      Jiné příjmy  ( přednášky Hero)                                               11.820,-         Kč    

Náklady CELKEM …………………………….                            204.996,-        Kč

 

Výdaje

Provozní náklady celkem                                                            45.280,-          Kč

Potraviny, kancelářské potřeby, vybavení                                   21.763,-         Kč

Telefony, poštovné                                                                        1.299,-         Kč

Nájemné                                                                                      15.332,-         Kč

Jiné služby (poplatek Síti MC, bowling pro maminky)                   1.581,-         Kč

Právní a ekonomické služby   (webhosting, účetnictví,..)              5.305,-         Kč

Ostatní služby                                                                              23.517,-         Kč

 

Osobní náklady celkem                                                              159.716,-        Kč

Hrubé mzdy                                                                                  77.400,-        Kč

DPP                                                                                              56.000,-        Kč

Odvody na sociální a zdravotní pojištění                                     26.316,-        Kč

 

Výdaje CELKEM ……………………………                                204.996,-       Kč

 

PROJEKTY A DOTACE

Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci za státního rozpočtu pro rok 2011 na projekt Pokračování profesionalizace Mateřského centra Větrník v Rumburku – březen 2011 - úspěšně získaná dotace v celkové výši 136.078,- Kč - využita k pokrytí mzdových nákladů jednoho zaměstnance, zprovoznění MC na pět dnů v týdnu a podstatnému rozšíření činností v MC.

Žádost o dotaci poskytnutou z rozpočtu města Rumburku na podporu činnosti nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011 – březen 2011 - úspěšně získaná dotace ve výši 20.000,- Kč – využita k pokrytí provozních nákladů (nájem) a nákupu nových terapeutických pomůcek.

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012 – říjen 2011 – úspěšně získaná dotace ve výši 20.000,- Kč, jejíž prostředky budou využity na provoz MC v průběhu roku 2012.

Žádost o poskytnutí finančního daru na vedení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. – prosinec 2011 – úspěšná žádost, kdy získaná částka ve výši 26.000,- Kč vyla použita k dofinancování projektu Profesionalizace MC dotovaného MPSV 2011.

 

VIZE 2012

Rok 2011 byl v dosavadní historii Mateřského centra Větrník prozatím rokem nejúspěšnějším. Díky získané dotaci ze státního rozpočtu od MPSV mohl Větrník zdařile pokračovat ve své profesionalizaci a výrazně rozšířit nabídku svých služeb. Posunul se nejen ve svém působení, ale i v podvědomí rumburských občanů. Dokázal vybudovat ještě zajímavější a stabilnější zázemí nejen maminkám na rodičovské dovolené a jejich dětem, ale i celým rodinám. V tomto trendu chceme samo sebou pokračovat i v roce 2012.

Rády bychom proto upevnily a dále rozvinuly spolupráci s městem Rumburk. Ve vzájemné provázanosti totiž spatřujeme důležitý základ pro realizování takových snah, jako je provozování mateřského centra. Jde o veřejně prospěšnou věc a kdo jiný než zastupitelstvo města by měl mít na tomto úsilí největší zájem.  

Dále se chceme výrazněji zaměřit na spolupráci s Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a.s. Jsme přesvědčené, že právě zde existuje veliký potenciál, který by mohl být přínosným oběma stranám. Rády bychom se v budoucnosti zaměřily například na těhotné maminky, které teprve zjišťují a objevují vše, co je nějakým způsobem spojené s mateřstvím, péčí a výchovou dětí. Nabízí se proto užší spolupráce s gynekologicko-porodnickým oddělením LN a P (předporodní kurzy, raná stimulace dětí). I zlepšení informovanosti rodičů v oblasti zdraví dětí, jejich výchovy, výživy a správného vývoje přímo vybízí ke spolupráci s dětským oddělením.


PODĚKOVÁNÍ

Za podporu:

MPSV

Městu Rumburk a JV Judo Rumburk

Rumburským novinám a paní Gabriele Doušové

Lužické nemocnici a poliklinice, a.s., Rumburk

Příspěvkové organizaci SRAS Rumburk

Základní škole U Nemocnice v Rumburku

Městské knihovně Rumburk
 

Za věcné dary:

Maminkám a rodinám za věcné dary.


Za propagaci:

Rumburským novinám


Za spolupráci:

Dětskému oddělení Městské knihovny v Rumburku

Filipu Mágrovi za poradenství v oblasti dotačních řízení

Všem rodičům za návštěvy a příjemnou atmosféru v MC.

 

Vyhotovil:

Předseda MC Větrník

Mgr. Jitka Krimlaková

 

Výroční zpráva 2010

O NÁS

Naše sdružení vzniklo na popud několika maminek na mateřské dovolené, kterým akutně scházelo místo pro vzájemné sdílení radostí i starostí plynoucí z čerstvého rodičovství. Proto bylo založeno v roce 2006 Mateřské centrum Větrník, jako občanské sdružení řazené mezi neziskové organizace, které je otevřené všem sociálním vrstvám i národnostním menšinám. MC Větrník působí ve městě Rumburku. V roce 2008 jsme se stali členy společenství Sítě mateřských center.
 

POSLÁNÍ mateřského centra VĚTRNÍK

MC Větrník slouží jako prostor, kde se mohou setkávat rodiče  s malými dětmi, aniž by se od sebe odloučili, a přitom získali nové přátele a prožívali pak společné a podnětné chvíle obohacující všední dny. Prostřednictvím projektu „Kdo si hraje, ten se učí“ umožňujeme maminkám a tatínkům s malými dětmi vyjít z izolace, kterou prochází většina rodičů na mateřské dovolené.

Maminky se v našem centru mají možnost zúčastnit různých programů a samy se aktivně podílet na jejich realizaci. Jindy se mohou pouze odreagovat, pobavit a zasmát… Těm nejmenším pak MC vytváří dokonalé prostředí pro kontakt s ostatními vrstevníky, díky kterému se přirozeně učí vzájemné komunikaci a novým dovednostem.  Úspěšně se nám tak daří usnadňovat přechod malých dětí z rodinného prostředí do mateřské školy. V neposlední řadě se též zaměřujeme na odpolední a víkendové akce pro celé rodiny, které jsou u našich klientů obzvláště oblíbené.
 

ČINNOST MC V ROCE  2010

Mateřské centrum Větrník i nadále sídlí v prostorách o.s. JV Judo klubu Rumburk, kde máme díky vydatné pomoci ze strany města Rumburk vybudované své zázemí. Máme k dispozici velkou a malou tělocvičnu, které jsou příhodně vybavené pro děti. K různým výtvarným činnostem a tématickým dílnám máme možnost využívat kuchyňku a pracovnu.

I v tomto roce jsme se snažili vybavení centra zkvalitnit nákupem nových hraček a pomůcek pro nejmenší děti.

PROFESIONALIZACE MC - díky úspěšnému pokusu o získání dotace na vytvoření veřejně prospěšného místa po dobu 6ti měsíců od Úřadu práce v Rumburku, jsme od května roku 2010 mohli rozšířit činnost centra na celotýdenní provoz.

Dále jsme se ve spolupráci se Sítí Mateřských center zapojili  do projektu AMBASADORKY. Díky tomu jsme každý měsíc formou prezentace vhodných produktů informovali rodiče o správné výživě dětí. Tyto prezentace se setkaly se velkou odezvou.

V říjnu roku 2010 jsme podali na MPSV žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011.

 

NÁVŠTĚVNOST V MC

V roce 2010 se nám díky získané dotaci na ÚP podařilo znovu zvýšit návštěvnost rodičů s dětmi. Naše centrum navštívilo i 100 maminek a dětí měsíčně. Oproti roku 2009, kdy k nám pravidelně docházelo kolem 30ti rodičů se svými dětmi, se jejich počet zvýšil na 40 dětí ve věku od pěti měsíců do tří let. Skutečný počet návštěvníků a uživatelů MC je však ještě větší, počítáme-li účastníky odpoledních programů a cvičení a skutečně hojnou návštěvnost při nepravidelných, celorodinných akcích.


HARMONOGRAM

Pondělí           16:00 – 18:00         herna a program (tanec, zpěv, kreslení)

Úterý               09:00 – 12:00         herna a program pro mrňata do 2 let

Středa             09:00 – 12:00         herna a program pro prťata od dvou let

Čtvrtek            09:00 – 12:00         herna a program (tanec, zpěv, kreslení)

Pátek               15:30 – 17:00         cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně ZŠ U nemocnice
 


NEPRAVIDELNÉ – O TO OBLÍBENĚJŠÍ - AKCE

Bobovačka na kopci                                                          leden
                                              

Maškarní karneval v tělocvičně                                         únor

Návštěva MC Běĺásek v Děčíně                                        únor
 

Velikonoční zajíček                                                            březen

Návštěva MC Ulita v Mikulášovicích                                  březen
 

Den matek na Konírně                                                       květen
 

Den dětí ve Větrníku                                                          červen

Výlet do ZOO a Babylonu v Liberci                                    červen

Zahradní slavnost a vítání prázdnin                                   červen
 

Pobyt na faře ve Sloupu                                                     červenec
 

Den otevřených dveří                                                         říjen
 

Jóga pro děti                                                                       listopad

Seminář cvičení a hry s prvky jógy pro malé děti               listopad
 

Mikulášská nadílka                                                             prosinec

Vánoční dílna a následný pochod Světlušek                     prosinec


PRAVIDELNÁ SPOLUPRÁCE

I v tomto roce jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Dětským oddělením Městské knihovny v Rumburku, která nám poskytuje k zapůjčení literaturu pro děti a časopisy o rodičovství a mateřství. Patří jim za to náš veliký dík.
 

VALNÁ HROMADA

Na mimořádné valné hromadě občanského sdružení Mateřské centrum Větrník konané dne 29.4.2009 došlo k odstoupení dosavadního předsedy výboru, paní Petry Tlapákové. Následně byla zvolena novou předsedkyní paní Mgr. Jitka Krimlaková, členka výboru.
 

HOSPODAŘENÍ MC V ROCE 2009

PŘÍJMY

  • Dotace město Rumburk…………………….             5.000,-          Kč
  • Dobrovolné příspěvky…………………….              12.400,-          Kč

VÝDAJE

  • Mzdové náklady……………………………..                    0,-         Kč
  • Materiálové náklady………………………..              6.700,-         Kč
  • Nájem a energie…………………………….             9.500,-          Kč

ROZDÍL   .…………………………………                             200,-         Kč    

 

PROJEKTY a DOTACE 

Neúspěšné projekty:

03/2009 Nadace pro radost
04/2009 Nadace Via - ČSOB a Poštovní Spořitelna
09/2009 Komunitní nadace Euroregionu Labe
09/2009 MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
10/2009 Nadace ČEZ

Úspěšná byla naše žádost o dotaci na Městském úřadu v Rumburku. Díky Městu Rumburk se nám podařilo získat částku 5.000,- Kč

 

VIZE 2010

V roce 2009 jsme se snažili o profesionalizaci MC prostřednictvím žádosti na ÚP o vytvoření veřejně prospěšného místa a dále přes projekt na MPSV.

Zatím bohužel neúspěšně. Pokusíme se znovu neboť již čtvrtým rokem pracujeme zcela dobrovolně a zájem ze strany rodičů stoupá. Jsme přesvědčeni, že pokud by se nám podařilo přes Úřad práce vytvořit místo „KONTAKTNÍ PRACOVNÍK – POMOCNÝ VYCHOVATEL“, bylo možné rozšířit provoz centra na celý pracovní týden, 8 hodin denně. Mohli bychom tak mezi naše činnosti zařadit pravidelné programy pro rodiče jako jsou: hodiny angličtiny pro nejmenší, jóga pro děti, tématické dílny pro maminky, a především přednáškové a vzdělávací akce podporující Sítě MC.


PODĚKOVÁNÍ

Za podporu:

Našim drahým manželům.

Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, především pak manželům Šimonovským.

SRASu Rumburk a panu Radku Englovi.

o.s.JV Judo, jmenovitě panu Jiřímu Kouteckému

Městu Rumburk a Lužické nemocnici a poliklinice, a.s.

 

Za věcné dary:

MŠ Sukova A MŠ Krásnolipská.

 

Za propagaci:

Rumburským novinám.

 

Za spolupráci:

Dětskému oddělení v Městské knihovně.

Všem rodičům za návštěvy a příjemnou atmosféru v MC.

 

Za pravidelnou aktivní činnost v MC:

Jaroslavě Michelové

Jitce Krimlakové

Petře Tlapákové

Ivoně Kubové

Martině Macháčkové

Andree Semerádové

 

Výroční zpráva 2009

Mateřské centrum Větrník v roce 2009 se snažilo dovybavit hernu, vybudovat zázemí v nových prostorách Mateřského centra, a zapojit MŠ do programu Mateřského centra. Dále vytvářet příjemné prostředí pro nové členy a jejich rodiče kteří se v MC poprvé zapojili do kolektivu, hráli si s vrstevníky, tancovali a učili se vyrobit nějaký předmět či namalovat obrázek ve výtvarce a rozloučit se s dětmi, které přešli do Mateřských školek.

Mateřské centrum Větrník sídlilo od ledna do konce června na Faře evangelické církve (u Šimonovských), kde jsme rozšířili svojí činnost o dva dny, tak abychom mohli nabídnout maminkám možnost navštěvovat nás i v úterý, středu a čtvrtek. Maminkám i dětem se to moc líbilo.

Pořádali jsme Velikonočního zajíčka, navštívili MŠ v Podhájí, jiné MC, např. MC Ulita v Mikulášovicích apod.. Akcí i činnosti za tento půlrok bylo dosti.

Od července jsme hledali nové prostory. Po dlouhém jednání jsme jje našli i díky Městskému úřadu Rumburk v JUDO klubu – (bývalá kasárna). Prostory jsou velké a děti se v nich neskutečně vyřádí a je zde podmět k dalším rozvojovým hrám.

Prostory jsme si zařídili, přestěhovali stávající výbavu MC a zároveň dokoupily nové hračky a jiné pomůcky k vytváření zázemí MC Větrník.

Žádali jsme i o pracovní místo na Uřadu práce, dále jsme podávali projekty na KNEL Ústí nad Labem, kde nám jeden projekt již vyšel a také na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bohužel nám ani jedna ze zmiňovaných žádostí nebyla vyhověna. Pokusíme se znovu v roce 2010.

Avšak i nadále provozujeme mateřské centrum dobrovolně a klientela stoupá. Otevřeno máme od úterý do čtvrtka a maminky s dětmi k nám rádi přijdou a pobaví se, odreagují a zasmějí. Klientela se nám zvýšila a to je dobrý start do nového roku.

Zhodnocení činnosti Mateřského centra Větrník za rok 2008 MC Větrník funguje od září 2006,sídlí v budově Českobratrské církve evangelické. Zde máme pro svou činnost k dispozici téměř všechny prostory přízemí,včetně kuchyně a sociálního zázemi.Využíváme i přilehlou zahradu

Pro svou činnost máme sjednanou nájemní smlouvu a smlouvu o využitých energiích.

Pravidelná setkávání se uskutečňují jednou týdně a to v úterý od 9.00hod-12.00hod.

Do MC Větrník střídavě dochází 10-13 dětí od věku 1.5-2 let.
Rodiče přispívají dobrovolným příspěvkem 20,- za každou návštěvu.
Činnost probíhá v herně, výtvarné místnosti a v malé tělocvičně.
Pořádáme pravidelné rodinné cvičení v tělocvičně na Základní škole U Nemocnice.
Spolupracujme s Městskou knihovnou /půjčování knížek-měsíčně/.
Nepravidelně pořádáme různé rodinné akce.

Harmonogram činnosti v MC Větrník v roce 2008

/dotace leden-prosinec/

Leden

-povánoční úklid v MC Větrník
-plánování do budoucna, tvorba harmonogramu v MC Větrník pro rok 2009
-úprava programů dle návrhů rodičů a schopností dětí
-zhodnocení minulého roku


Únor
-maškarní ples pro děti
-zkoušení nového programu /výtvarného i hudebního/

Březen
-chystání se přípravy na jaro
- velikonoční zdobení kraslic a jiné vel.tvoření

Duben
-přednáška z oblasti logopedie
-spolupráce s knihovnou
-po stopách Velikonočního zajíčka


Květen
-zahradní majáles/odpolení rodinná akce/
-přednáška Výchovné styly v rodině

Červen
-výlet do dětského koutku v Liberci
-oslava Dne dětí
-táborák na rozloučenou

Červenec- Srpen
-MC Větrník uzavřeno

Září

-přípravy na činnost a úklid všech prostor MC Větrník

-zahájení provozu MC Větrník a přivítání nových i stávajících členů
-seznámení rodičů s novým programem a nové členy seznámit s řádem MC
-zahradní slavnost/opékání buřtů/
- opětná spolupráce s knihovnou

Říjen

-aktivní činnost /řečová a hudební/

-den otevřených dveří v MC Větrník

-Drakiáda /rodinná akce u památníku Rumburské vzpoury/

-sjednané společné cvičení na Zákl.škole u Nemocnice

Listopad

-rozloučení s podzimem,nocování v MC Větrník
-bazárek dětského oblečení
-přípravy na Mikuláše

Prosinec

-Mikulášská nadílka /40 zúčastněných dětí s rodiči/

-spolupráce na předvánočním dobročinným bazaru

-vánoční povídání

-zpívání koled

- Štědrý den ve Větrníku, rozbalování dárků a ochutnávka cukroví

Celkové zhodnocení - Rok 2009 byl pro nás rokem úspěšným.
 

 
TOPlist
aktualizováno: 21.09.2015 14:23:47