Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Provozní řád MC Větrník
 

Každý klient mateřského centra dodržuje vnitřní řád Větrníku, jakési DESATERO MC:

 

 1. Zodpovědnost. V Mateřském centru po celou dobu pobytu plně zodpovídají za své dítě jeho rodiče. Za své osobní věci je také zodpovědný každý návštěvník sám. V případě krádeže či poškození MC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
   
 2. Ohleduplnost. Bereme ohledy na sebe i na druhé. Do Mateřského centra se nevodí nemocné děti ani děti s podezřením na počínající nemoc.
   
 3. Bezpečnost. Občerstvujeme se na tomu určeném a speciálně vybaveném místě, u stolečků, v žádném případě nechodíme či nehrajeme si s jídlem v tělocvičně ani na žíněnkách.
   
 4. Hygiena. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo a pití na stolečkách. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.
   
 5. Čistota. Na WC dítě doprovází rodič a také zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC.
   
 6. Pořádek. Nepoužívané hračky se v průběhu programu uklízejí čisté a v pořádku na své místo. Veďte k pořádku i své děti, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně.
   
 7. Tolerance. Buďte tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Vnímejte jejich komunikaci a dávejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
   
 8. Respekt. Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či pokyny pracovnice centra, která nese zodpovědnost za jeho provoz. S případnými problémy či dotazy se rovněž obracejte na tuto osobu.
   
 9. Aktivita. Rodiče, kteří se aktivně zapojí přípravou a vedením výtvarné, hudební, sportovní či jiného programu pro děti a ostatní klienty centra – jsou osvobozeni od vstupného. Mateřské centrum přivítá každou aktivní maminku do svých řad s otevřenou náručí.
   
 10. Informovanost. Podáváme aktuální informace. Chystané a speciální akce jsou vyvěšovány v časovém předstihu  na web stránkách MC. Klienti, kteří mají zájem a poskytnou svůj kontakt, dostávají o programu činnosti MC pravidelné  emaily a informativní sms zprávy.
TOPlist
aktualizováno: 21.09.2015 14:23:47