Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
                            

Tisková zpráva                                                                                                                          6. 5. 2013

Dřív než vypukne požár

 

Mateřské centrum Větrník v Rumburku ve spolupráci se Sítí mateřských center pořádá výstavu ze života mateřských center a sedmileté činnosti MC Větrník.

Výstava „kazuistika historie Větrníku se uskuteční v ambitu rumburské Lorety, její vernisáž proběhne v sobotu 1. 6. 2013 v 10:00 hodin a bude spojena s oslavou Dne dětí a Světového dne rodičů.

V historickém ambitu a přilehlých prostorách rumburské Lorety proběhne sobotní dopoledne plné aktivit, zábavy, her i zajímavých informací. Kromě různých soutěží bude nachystán workshop ve formě výtvarných dílniček a malé občerstvení. Samotná výstava potrvá do konce června 2013.

MC Větrník je v tomto roce zapojeno do celostátní kampaně Sítě mateřských center pod názvem Křídla a kořeny naší rodiny. Chceme společně upozornit na důležitost rodiny v současné době, kdy uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů napříč generacemi. Letošní ročník kampaně propojuje dřívější jarní kampaně zaměřené na jednotlivé členy rodiny v jednu velkou prorodinnou kampaň a výstava s oslavou Dne dětí a rodičů je její důležitou součástí.

Síť MC se snaží upozornit na historické souvislosti v kontextu vzniku aktivní občanské společnosti u nás. Myšlenka mateřských center byla importovaná po sametové revoluci do České republiky jako zcela nový fenomén občanské společnosti a mateřská centra během dvaceti let svého působení přerostla v komunitní centra svépomoci pro všechny generace, v hybatele komunitního dění, protože matky vnímají přítomnost i budoucnost očima svých dětí, proto se snaží zlepšovat podmínky života pro své i ostatní děti a jejich rodiny. Mateřská centra pomáhají předcházet patologickým jevům v rodině i společnosti.

„Metody sociální práce v mateřských centrech staví na principu svépomoci, efekt takovéto práce nebývá vždy patřičně doceněn a přínos mateřských center dokonce někdy znevažován. Naším záměrem je upozornit na přínos mateřských center, která se ocitají díky ekonomickému vývoji ve velkém ohrožení, a hledat cesty k jejich udržitelnosti. Dopustit rozpad podpůrné sociální sítě, kterou jsme dvacet let budovali, by bylo fatální chybou,“ podtrhuje své obavy zakladatelka hnutí mateřských center v ČR Rut Kolínská.


Kontakt:        604 720 525               Andrea Semerádová

Příloha:          Pozvánka na vernisáž

MC Větrník je dobrovolnické a neziskové občanské sdružení založené a působící ve městě Rumburku od roku 2006. V roce 2008 se organizace stala členem celorepublikové Sítě MC.
Naším cílem je vytvářet prostor, kde se mohou setkávat rodiče s malými dětmi a současně získávat důležité poznatky a podněty vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí. Soustředíme se nejen na maminky a tatínky na rodičovské dovolené s jejich maličkými dětmi nebo na rodiče s dětmi předškolního věku, ale i na prarodiče s vnoučaty. Díky aktivně organizovanému programu můžeme společně prožívat podnětné chvíle obohacující všední dny a předávat si důležité informace a poznatky podporující pozitivní rodičovství.

Více: vetrnik-rumburk.wbs.cz

 

POZVÁNKA

 

Mateřské centrum Větrník v Rumburku a Síť MC Vás zve na vernisáž výstavy

ze života mateřských center a sedmileté činnosti MC Větrník

 

„Dřív než vypukne požár“

 

Výstava se uskuteční v ambitu rumburské Lorety

a její vernisáž, která proběhne v sobotu 1. 6. 2013 v 10:00 hodin,

 

bude spojena s oslavou Dne dětí a Světového dne rodičů.

 

V historickém ambitu a přilehlých prostorách rumburské Lorety proběhne sobotní dopoledne plné aktivit, zábavy, her i zajímavých informací. Kromě řady soutěží bude nachystán workshop ve formě výtvarných dílniček a malé občerstvení. Samotná výstava potrvá do konce června 2013.

Mezi pozvanými hosty vernisáže budou nejen zástupci Sítě MC, ale i představitelé Ústeckého kraje, vedení Města Rumburk, Úřadu práce, rumburského SRASU, JV Judo klubu, Městské knihovny, Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Rumburských novin a dalších médií.

MC Větrník je v letošním roce zapojeno do celostátní kampaně Sítě mateřských center pod názvem Křídla a kořeny naší rodiny. Chceme společně upozornit na důležitost rodiny v současné době, kdy se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů jejích členů napříč generacemi. Letošní ročník kampaně propojuje dřívější jarní kampaně zaměřené na jednotlivé členy rodiny v jednu velkou prorodinnou kampaň a výstava s oslavou Dne dětí a rodičů je její důležitou součástí.

 

 


Těšíme se na setkání s Vámi!

TOPlist
aktualizováno: 21.09.2015 14:23:47